top of page

ArtCRelief 2-ра международна среща

picture 1 KOK.jpg

10 Nov 2021

Втората международна среща от нашия проект ArtCRelief по програма "Еразъм +" се проведе на 8 и 9 ноември 2021 г. в Рим

Втората   международна среща (TPM) от нашия проект „Насърчаване на предприемачеството   сред творци във всички области на изкуството и професионалисти в областта на   културата“ (ArtCRelief) по програма "Еразъм +" се проведе на 8 и 9   ноември 2021 г. в Рим, Италия! Партньорите по проекта ArtCRelief   -Forwardspace (FWS), Университетът на Патра (UPatras), Балкански институт по   предприемачество (Balkien), Percorsi Paralleli (IP), Ulis Impresa Sociale   Societa Cooperativa (Ulis), GrantXpert Consulting Ltd (GX), Съюз на българите   художници (СБХ) за първи път се срещнаха на живо.
 

Работната среща отбеляза финализирането на първия концептуален резултат   (IO1: ArtCRelief Training Approach) и предостави възможност на всички   партньори да се включат в ползотворни дискусии, които да предначертаят   следващите действия по проекта. Домакините от Ulis бяха организатори на   срещата и гостоприемно добавиха към деловия график интересни социални   събития!

Проектът ArtCRelief има за цел да развива предприемаческия и бизнес начин   на мислене на творци от всички области на изкуството и професионалисти в   областта на културата (ACCP), да им помогне да оцелеят и да преминат през   кризата, като им предложи привлекателен учебен материал в онлайн платформа за   обучение и сътрудничество.

bottom of page